Regulamin

Postanowienia ogólne Definicje Rodzaj i zakres usług elektronicznych Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych Tryb postępowania reklamacyjnego Własność intelektualna Postanowienia końcowe POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona www.agrokredyty-tetera.com działa na zasadach określonych w … Czytaj dalej Regulamin